Gehalveerd
geamputeerd
en liefde was niet genoeg
om de draak in je kronkels
te bestrijden
Zijn spelonken zijn te donker
verbergen de zachte kantjes
alleen hard en scherp
lijkt te overleven
in ondoordringbaar web
gevoel uitgeschakeld
de knop op 0
en als dat sprankje
opgloeide, gevoel leek te winnen
spuwde de draak zijn gal
vurig rond.
we blijven op het middenpad
geen keuzes, alleen hulp
koste wat het kost
en een open oor
voor twee
en liefde
heel veel
liefde

Advertenties